TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY DỊCH VỤ SỐ BƯU ĐIỆN

 

HƯỚNG DẪN MỞ VÍ ĐIỆN TỬ POSTPAY VÀ ĐĂNG KÝ THẺ/TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

 

1. Đăng ký

Bước 1: Tải ứng dụng trên CH Play và App Store với từ khóa tìm kiếm "PostPay"

 

Bước 2: Chọn ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP -> Nhập số điện thoại và xác nhận đăng ký -> Nhập mã OTP được gửi về số thoại đăng ký     

 

 

Bước 3: Bạn điền thông tin bao gồm:

- Họ và tên đầy đủ

- Thiết lập mật khẩu bảo mật (Từ 6 tới 30 ký tự bao gồm cả chữ và số) 

 

 

2. Đăng nhập

Chọn "ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP" -> Nhập Mật khẩu -> Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký

 

 

4. Liên kết ngân hàng

Bạn thực hiện đăng nhập -> Chọn tab "Tài khoản"  bấm chọn "Ngân hàng liên kết" -> Bấm chọn “Ví cần liên kết“ -> Bấm chọn nút "Thêm liên kết" -> Chọn ngân hàng liên kết

Sau khi liên kết ngân hàng với Ví PostPay thành công, bạn thực hiện nạp tiền vào Ví và sử dụng