Chương Trình Năng Lượng Tràn Đầy - Cả Ngày No Sóng Áp Dụng Từ Ngày: 01/08/2019 Đến hết ngày 31/08/2019